3aa7d580

فروش محصولات شما در هر ساعت از شبانه روز

689cb837

آموزش رایگان فروش آنلاین

فروش در مدانیو

با گسترش حضور مردم در اینترنت و افزایش خریدهای اینترنتی، نظر فروشندگان بازارهای فیزیکی سنتی را به خود جلب کرد تا از بستر فراهم شده به نفع خود استفاده کرده و خدمات خود را از طریق اینترنت نیز ارائه دهند تا از اهمیت این بازار مهم غافل نشوند.
36010f64

تحویل سفارش‌ها به مشتریان توسط مدانیو

bef2df7e

کاهش هزینه‌های جانبی فروش تا کمترین مقدار

مدانیو نیز با توجه به نیاز جامعه و تقاضای فروشندگان در راستای استفاده از بازارهای مدرن تصمیم به تغییر مدل فعالیت خود به بازارگاه (Marketplace) کرد و بزودی پنل ویژه فروشندگان در مدانیو فعال خواهد شدتا با بهره گیری از آن به رونق کسب و کار خود بپردازند.

icon-min